White Feather

בצעדים עסקים מצליחים

יעוץ ארגוני-עסקי 

 ייעוץ למנהלים להצלחה 

 פיתוח ארגוני עסקי

כל הכלים

 לצמיחה עסקית

שאיפה למצויינות, חדשנות ושיפור מתמיד

מה שואלים מנהלים רבים

עסקים והצלחה

 צעדים, פיתוח ארגוני-עסקי ממוקד בתהליכים מניבי ערך

כל עסק רוצה להצליח לאורך זמן  ולהביא ערך ללקוח

 

 כיצד נשרטט את כיווני העסק בתקופות משתנות 

???

 

באמצעות אילו דרכים יוצרים שותפות, אכפתיות ורלווננטיות של העסק

   

     באילו כלים ניתן להגביר את הבטיחות, בטחון, דיוק, מיקוד, פשטות

הצלחתנו  בנושא מסויים...מה אז?... איך משכפלים את ההצלחה 

Together is Better

Why?

פשטות היא התחכום האולטימטיבי 

 ל.דה וינצ'י

כלכלה והצלחה 

 צעדים, פיתוח ארגוני-עסקי ממוקד בתוצאות 

כל ארגון רוצה להצליח, להרוויח, שואף להתפתח בהצלחה

 

מהי הדרך להצלחה

והשגת התוצאות הרצויות

???

 כיצד שומרים על המוטיבציה והמשמעות בעבודה

 

איך מונעים את שחיקת העובדים

 

כיצד מאפשרים בטוי של יכולויות

אישיות וצמיחה מקצועית 

 

 שינוי מתמיד, ללא כאב, כיצד

 

כלכלה ועסקים

להיות מעודכן בחדשות הכלכליות בארץ ובעולם

  צעדים

מרכז ליעוץ ופיתוח ארגוני עסקי

כל הזכויות שמורות 

  הוקם ב 1996