top of page
Germinated Plant
"שלמות לא ניתנת להשגה, אבל אם אנחנו רודפים אחרי שלמות נוכל לתפוס מצוינות "
ו. לומברדי

צ.מ.ח. צמיחה מצויינות חדשנות
גישת העבודה של מירה להק

שלוש מילים - צמיחה מצויינות וחדשנות - מקיפות עולמות אישיים שבהם לכל מילה מקום רב ערך בעולם המשתנה בו אנו חיים. זה מחייב אותנו להיות בלמידה מתמדת ולייצר תהליכים של שיפור עצמי ספירלי, שזו המצויינות, ולחדש את עצמנו כל הזמן על מנת לקחת חלק היום ובעתיד, כי מחר כבר יהיה אתגר נוסף ונדרש בו לכלים מתאימים.

לקוח מעולם האיכות

צמיחה וקפיצה קדימה- 3

תהליך גדילה טבעי אורגני של צמחים ויונקים חיים, הם המאפיינים הייחודיים של צמיחה. גדילה משלב הנבט או תינוק לאורך החיים מאפשרת התבוננות קסומה ביכולת האורגנית של התפתחות. צמיחה אנושית זו נראית לנו כפלא אך היא בנויה מאלפי רגעי ניסוי ולמידה בכל יום. כיום ידוע ממחקרים רבים שיש לגוף האנושי ולבעלי חיים יכולת צמיחה והתחדשות מובנית. גם בבגרותנו אנו יכולים לצמוח ולהתחדש, כך בונים חווית חיות, ערנות ואופטימיות, כשהתוצאה היא שמחת ההגשמה

  

מצויינות 2

מצויינות מגיעה מתוך תהליך עקבי, סדור, החוזר על עצמו בצעדים קטנים (קאיזן) ומשפר עצמו בכל צעד ובכל שלב, למעשה - הוא ההתמדה לאורך זמן. תהליכי שינוי הרגלים המבסס את הדבר הבא שאותו אנו רוצים להפעיל במקום ההרגל שאינו מתאים לנו. כמעט כל דבר שאנו עושים בחיים נבע וצמח מהרגלים שלמדנו או סיגלנו לעצמנו והם יכולים להשתנות בלימוד שעוקף את הפחד ואת ההתנגדות האוטומטית במוח.

 

צא וחשב: אי תנועה =0.  תנועה זעירה =0.1 בחזקת 365 ימי השנה נקבל קפיצה של כ 30 צעדים קדימה

זו כבר התקדמות חשובה ומשמעותית. הדרך לבנות מצויינות נעשית על ידי תהליך סדור המקנה הרגלים חדשים וחזרה עליהם בתמידות,​ בכל יום ובכל שעה. כשההרגל מתקבע והמוח מתרגל לדפוסי החשיבה החדשים, הוא מפסיק להפעיל פעמוני אזעקה ולדחות מצבים.

​חדשנות- 1

חדשנות משמעה יצירת ערך מוסף לצרכים גלויים או סמויים כשעולה בפנינו הצורך לפתור בעיות. החדשנות היא מאפיין מרכזי בילדות - המצאת סיפורים, רעיונות, משחקים, שירים, דמויות ופתרון בעיות - עד שאט אט, כמתבגרים, הרצון והיכולת נאלמו ונעלמו.

חדשנות נולדת לרוב בעת אילוץ ובאין ברירה מתעורר הצורך להמציא ולגייס את היצירתיות והיכולות באופן שיצדיק את המאמץ בחשיבה ובשינוי, אבל לעיתים צף ועולה קול פנימי מהעבר שצוחק לועג ואף מפורר את המאמץ, בנוסף לקולות חיצוניים שמסייגים את המאמץ. אם מאפשרים התנסות בשיטה חדשה ודרכי חשיבה חדשים, אז תתחולל פריצה חדשה קדימה.

bottom of page