top of page
מירי להק|צעדים להצלחה|הרצאות-אימון הקשב

הרצאות וסדנאות לארגונים 

לבתי ספר ומתנ"סים

שלווה בבית-שיפור הקשב המשפחתי

 הרצאה להבנת מכלול הכלים לארגון וניהול מוצלח של משפחות קשב , להשגת שיפור בבית ובביה"ס

לארגונים ועסקים

הרצאה כיצד שיפור הקשב האישי יסייע ליעילות לאפקטיביות ולמצוינות
מבט חדש על הנושא

 

לארגוני סטודנטים


 הרצאה להבנת הפרעת הקשב כלים תומכים - מוכחים מחקרית להשגת הצלחה  
 

למתענינים

הרצאה להבנת הכלים שיתמכו בשיפור הפרעת וקשיי קשב, מוכחים מחקרית
.לגיל הבוגר והמבוגר

 

קשיי הקשב הפכו להיות אתגר ממשי בעידן הנוכחי, בכל גיל, הנובעים בין היתר מעומסי המידע המציפים אותנו בכל מקום וזמן.

הקושי לנהל את ההצפה מחייבת התמודדות אישית לא קלה, ניתן לסייע לה ע"י אימון אישי.

 

מי שעבר אבחון מכיר היטב את נושא הקשב. ההפרעה שידועה כהפרעה שעוברת גנטית מהורה לילד, כל אחד וכל משפחה עם הפרעת קשב הם יחידים ומיוחדים גם ביכולות וגם בקשיים, בהרצאה נלמד איך ניתן לסייע ועיקרה ניהול משפחת קשב.

 

אתגרי הקשב בגיל הבוגר נובעים מתהליך טבעי אליו מתווספים דרישות העבודה המקצועית והניהולית. כל מנהל ובעל עסק, היה שמח מאוד אם היה יכול לסיים את היום עייף פחות ומרוכז יותר. כדי לשכלל את היכולת הזו ניתן לסייע בתהליכי העבודה הניהולית אשר עשויות להשפיע על היעילות האפקטיביות והמצויינות אם ע"י אימון אישי או ע"י ייעוץ ארגוני.

 

Anchor 1
מירי להק|צעדים להצלחה|אימון הקשב
מירי להק|צעדים להצלחה|אימון הקשב
bottom of page