ADAS - Agility & Discovery & Adaptiveness & Speed

גמישות, גילויים, אינטואיציה 

יצירתיות, תעוזה, הרפתקנות

 פיתוח והתפתחות תוך כדי תנועה, ראיה למרחק, רוח יזמית

כל אלה יוכלו לפעול בצוותים חושבים

 בנייה נכונה וניהול צוותי-עבודה לסוגיהם 

 יוביל את העסק למקומות חדשים 

כמה מילים על אג'יליות

מושג הלקוח מעולם המחשוב תחום בו חשובה ההבנה כי תהליך היצירה בעולם תחרותי ודינמי עתיר שחקנים האג'יליות מכירה באילוצים

האג'יליים מעדיפים

אנשים ויחסי גומלין על פני תהליכים, מעדיפים תוכנה כלים עובדים על פני תיעוד מפורט , מעדיפים שתוף פעולה עם לקוחות על פני מו"מ וחוזיים עתירי מלל, מתעדפים תגובה מהירה גמישות לשינויים על פני  בקרות 

יתרונות

מאפשר סנכרון בין אנשי הצוות

שיתוף ידע ומניעת צוורי בקבוק

אספקה מהירה של תוכנה עובדת על פני המתנה 

תהליך שיפור מתמיד- קאיזן

גילויי מוקדם של בעיות וטיפול מהיר בכל ורסיה ללקוח 

הדרך לבנות חדשנות והתחדשות בהתאמה תמידית לסביבה

בעלי עסקים, מנהלים בעסקים וחברות ומנכ"ליהן 

 תוכניות אסטרטגיות- ארוכות הטווח 

   שנבנו בעמל רב וכתחזית מחייבת 

OUT

 העולם העסקי נעשה מהיר מאוד, מגיב מהר

מחייב כלי עבודה חדשים, סינרגיות צוותיות

המאפשרות

צמיחה, חדשנות והתחדשות בתוך סביבה יצירתית

IN

                                                        

צעדים  להצלחה   

מרכז ליעוץ ופיתוח ארגוני ועסקי

כל הזכויות שמורות.  הוקם ב 1996