Blue stripes on white
    יציאה ממשבר עסקי
 לווי מקצועי

בטיחות בטחון 

ונוחות

שיפור מתמיד

  צמיחה עסקית

 

כיצד בעל עסק יתמודד עם

???

משברים ושינויים עסקיים 

תיקון כשלי עבודה כגון

צמצום בשחיקה ונטישת עובדים, מניעת תאונות  וטעויות הגורמות לנזק כלכלי

 שפור השרות ללקוח

צמצום עלויות תיקון הכשלים ואי האיכות

  CLOE   &  COPQ

שיפור בשורת הרווח  ובתחרותיות

 היכולת והצורך לשפר

הן אין סופיות

אי שיפור 

ישיג את הארגון לאחור

  ביחס לחדשנות בארגונים מתחרים וביחס לציפיות השותפים stockholdersק

 יעילות שותפות

ופשטות

ניתן לראות את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בתחום ליבת הפעילות הארגונית עסקית

 

יסייע בעת משבר לצמיחה עסקית 

פיתוח ארגוני

באמצעות צוותים מגוונים, תהליכים ממוקדים,  שיפורים מתמידים המצטברים לפריצות דרך באזורים גלויים וסמויים בארגון

אל

התחדשות בתהליכים, בטכנולוגיה, במוצר, בשרות  

 

 

ואז זה יקרה

באמצעות כלים לפיתוח ארגוני, יוצרים מרחב החלטות גדול יותר המעודד חידושים

וחדשנות


LONG LIFE LEARNING

 LLL

למידה לאורך החיים

שתתקיים הלכה למעשה בארגונך מהווה הזדמנות להתחדשות אישית, צוותית וארגונית המניבה תוצאות עסקיות

המסר זהו אורח חיים ארגוני הבונה תרבות

 

התהליך מתבצע בקבוצות 

כל קבוצה מטפלת בשאלה מרכזית 

במטרה ליצור  שינוי מהותי

 שיעור שיפור צפוי

של  אחוזים רבים

דגש על סביבת עבודה בטוחה  בהיבטי

 

גוף -נפש 

יותר מזה

התהליך מביא אל אנשי הצוותים שמחה, הגשמה, ותחושת זהות עם הארגון

 

שיפור מתמיד

שאיפה למצויינות 

פיתוח ארגוני המבטיח צמיחה עסקית

מיועד לארגונים השואפים להצליח

ומתווה את הדרך

למצויינות ארגונית תמידית

מאתגר נכון?

חשוב לרגע על ההבדל בין מצויינות להצטיינות 

 ​איפה תרצה להיות בעתיד הקרוב והרחוק

עם המצטיינים או המצויינים

???

 הנחת המוצא

 היודעים הטובים ביותר את רזי הארגון, ציפיות הלקוחות, שרשרת האספקה איכות השרות  

הם אנשי הארגון והשותפים של הארגון

Young Artist
ADAS
Agility  &  Discovery  Adaptiveness  &  Speed

כעת בואו נדבר על ההחלטות של כל חברה

בתקופת ההישתנות המהירה שלנו כאן ועכשיו

 

גם בעת משבר

כדוגמת משבר הקורונה 

אתגרים בשרשראות האספקה

קיטון בהזמנות

עזיבת לקוח גדול   

יש אומרים תקופת השינוי החשובה לכל עסק

היא להתמודד במאה הזו  

עם אתגרים בכלכלה האנושית המאתגרת  

כפי המוכרת לנו

בחצי המאה האחרונה 

מדוע כה חשובה 

כי היא תשנה סדרי עולם

כי מאפשרת התבוננות מחודשת

על המוכר הידוע והמוסכם מהעבר

 ויוצרת תנאים מחייבים לשינוי

לצעידה קדימה בהיבטים רבים

____

  כפי שאמר אנדי גרוב, המנכ"ל המיתולוגי של אינטל 

“Bad companies are destroyed by crisis, Good companies survive them, Great companies are improved by them.”