ל-צמיחה
LONG  LIFE  LEARNING     LLL

Art Installation

כאשר צוותי העבודה קיימים

אך עבודתם אינה ממריאה

ניתן למנפה לשמחת הצלחה 

 לחדשנות לאנרגיית עשייה עתירה יוזמות

לצמיחה

 למנופי כוח אשר מרימים את כולם למעלה 

  תהליך מכוון יעדים

 המתאפיין ב

:

תהליכים קצרים

ממוקדים יעילים

בצוע ע"י צוותי מיקוד

תהליכי קבלת החלטות בקרבת תהליכי הייצור

 הפעלת תהליכי משוב בקרה והערכה

מבוצע על ידי

:

צוותי עבודה ייעודיים

ניתן לווי והדרכה למנהלים

מה יקרה לאחר התהליך

וע"פ צורך לצוותים

 

התוצאה

תהליך  שיניב

תחושת אחריות ושאיפה להצלחה

שמחה  מעורבות אכפתיות

 קיטון בנטישת עובדים

 מניעת תאונות  וטעויות

צמצום הנטישה עקב שחיקה

צמצום הנזק הכלכלי

 שפור השרות ללקוח

צמצום עלויות הכשלים

   CLOE   &  COPQ

שיפור בשורת הרווח

ולבסוף

שיפור בתחרותיות

מנהיגות משתפת ולומדת