כבוד עצמי וכבוד לזולת הם ההבנה ששוני בין בני אדם, איננו מצב דורש תיקון אלא מעשיר את חיינו

הרב קוק

Plant and Book

הסיפור של צעדים

 צעדים תהליכי שינוי הצועדים עם הלקוח 

בצעדים עסקים מצליחים

בתפיסת עולם הקאיזן 

ובשל כך שמו

צעדים  מיועד לפיתוח ארגוני עסקי

להפעלת תהליכי שינוי

בסביבות ארגוניות עסקיות, ציבוריות, פרטיות, מוניציפאליות מהמגזר הראשון השני השלישי והרביעי

תהליך המיועד למנהל בודד ובעל העסק ועד פעילות חוצת ארגונים המחוללים תהליך ארצי בו בזמן.

המיקוד בפיתוח

ארגוני-עסקי עם דגשים

 בהתמודדות בסביבה משתנה

והבניית תהליכים ומבנים ארגוניים

ארוכי טווח להשגת מצויינות ארגונית

"מסע בן אלף קילומטר, חייב להתחיל בצעד אחד" לאו טסו

  צעדים

מרכז ליעוץ ופיתוח ארגוני עסקי

כל הזכויות שמורות 

  הוקם ב 1996