כבוד עצמי וכבוד לזולת הם ההבנה ששוני בין בני אדם, איננו מצב דורש תיקון אלא מעשיר את חיינו

הרב קוק

Plant and Book
הסיפור של צעדים

 צעדים תהליכי שינוי הצועדים להצלחות

עם הלקוח 

צעדים  מיועד לפיתוח ארגוני ועסקי

לתהליכי שינוי

בסביבות ארגוניות ועסקיות, ציבוריות, פרטיות, מוניציפאליות מהמגזר הראשון השני השלישי והרביעי

תהליך המיועד לצוותים ומנהלים

וכן למנהל בודד ובעל העסק

ועד פעילות חוצת ארגונים

המחוללים תהליך רחב

ארצי בו בזמן

המיקוד בפיתוח

ארגוני-עסקי עם דגשים

 בהתמודדות בסביבה משתנה

והבניית תהליכים וכן מבנים ארגוניים

ארוכי טווח להשגת מצויינות ארגונית

למען הלקוח

 מסע בן אלף קילומטר, חייב להתחיל בצעד אחד  לאו טסו