כבוד עצמי וכבוד לזולת הם ההבנה

ששוני בין בני אדם,

איננו מצב דורש תיקון,

אלא מעשיר את חיינו

 

הרב קוק

צעדים ל הצלחה ארגונית ועסקית

 מסע בן אלף קילומטר, חייב להתחיל בצעד אחד  לאו טסו

הסיפור של צעדים

צעדים כשמו מאמין בתהליכים מותאמים המיועדים לפיתוח ארגוני ועסקי

בסביבות ארגוניות ועסקיות, ציבוריות, פרטיות, מוניציפאליות מהמגזר הראשון השני השלישי והרביעי

תהליך המיועד לצוותים ומנהלים

ועד פעילות חוצת ארגונים

המחוללים תהליך רחב

המיקוד בפיתוח

ארגוני-עסקי עם דגשים

 בהתמודדות בסביבה משתנה

והבניית תהליכים וכן מבנים ארגוניים

ארוכי טווח להשגת מצויינות ארגונית