White Satin

שיפור מתמיד, שאיפה למצויינות


A.D.A.S - Agility & Discovery & Adaptiveness & Speed
 
  ציטוט א.גרוב, המנכ"ל המיתולוגי-אינטל 


“Bad companies are destroyed by crisis, Good companies survive them, Great companies are improved by them.”

Writing by the Water
A.D.A.S
Agility  &  Discovery 
&  Adaptiveness  &  Speed

כעת בואו נדבר על ההחלטות של כל חברה

בתקופת ההישתנות המהירה שלנו כאן ועכשיו

 

גם בעת משבר

  

יש אומרים תקופת השינוי החשובה לכל עסק

היא להתמודד במאה הזו  

 

עם אתגרים בכלכלה האנושית המאתגרת  

כפי המוכרת לנו

בחצי המאה האחרונה 

White Satin

גמישות, גילויים, אינטואיציה 

יצירתיות, תעוזה, הרפתקנות

 

פיתוח והתפתחות תוך כדי תנועה, ראיה למרחק, רוח יזמית

כל אלה יוכלו לפעול בצוותים שלומדים ופותרים סוגיות

 בנייה נכונה וניהול צוותי-עבודה לסוגיהם 

 יוביל את העסק למקומות חדשים

תפעולית, ארגונית, שירות, רכש, שיפור המוצר

בכל פינה בארגון

תופתעו לגלות

את אלפי הרעיונות והאפשרויות שיצוצו

בהם תוכלו לבחור   

White Satin

הדרך לבנות חדשנות והתחדשות

בהתאמה תמידית 

 תוכניות אסטרטגיות- ארוכות הטווח 

    שנבנו בעמל רב וכתחזית מחייבת לעשור הבא

OUT

 העולם העסקי נעשה מהיר מאוד, מגיב מהר

מחייב כלי עבודה חדשים

סינרגיות צוותיות

המאפשרות

צמיחה, שאיפה מתמדת, חדשנות והתחדשות

בתוך סביבה ארגונית המאפשרת זאת

IN

                                                        

White Satin

 כמה מילים על אג'יליות 


מושג הלקוח מעולם המחשוב תחום בו חשובה ההבנה כי תהליך היצירה בעולם תחרותי ודינמי עתיר שחקנים האג'יליות מכירה באילוצים


האג'יליים מעדיפים


אנשים ויחסי גומלין על פני תהליכים, מעדיפים תוכנה/ כלים עובדים על פני תיעוד מפורט  מעדיפים שתוף פעולה עם לקוחות על פני מו"מ וחוזיים עתירי מלל, מתעדפים תגובה מהירה וגמישות לשינויים על פני  סרבול הבקרות, מעדיפים צוות שעובד טוב ע"פ מופעי יחיד

 
יתרונות


מאפשר סנכרון בין אנשי הצוות
שיתוף ידע ומניעת צוואר בקבוק
אספקה מהירה של תוכנה עובדת על פני המתנה 
עדיף תהליך שיפור מתמיד- קאיזן
עדיף גילויי מוקדם של בעיות וטיפול מהיר בכל שלב