Balance

ADAS - Agility & Discovery & Adaptiveness & Speed

זמישות, גילוי, ותגובתיות מהירה

הדרך לבנות מהלכים מבוססי תפיסת  התבנית המוצעת

הם תולדה של מהלכים שקרו בשנה האחרונה

עקב הפנדמיה -קרונה בעולם

 

בעלי עסקים, מנהלים בחברות ומנכ"ליהן 

נאלצים להתבוננן בהשתאות על התוכניות לסוגיהן- ארוכות הטווח 

   שנבנו בעמל רב כתחזית לשנים הקרובות

מסומנות כעת בסימני שאלה הולכים ומתרבים 

 

מסביב נעשה מהיר מאוד, מגיב מהר, מתנהל ומתגלה בהפרשי

שעות בשל אירועים אילוצים מחלחלת ההפנמה 

כי מה שהיה כנראה באמת היה 

  

הקיים שנת 2020

משתנה ומחייב

זמישות, גילויים, אינטואיציה,  יצירתיות, תעוזה, הרפתקנות

 פיתוח והתפתחות תוך כדי תנועה, ראיה למרחק, חדשנות

כל אלה יוכלו לפעול בצוותים חושבים

לתפיסתי  בנייה נכונה וניהול צוותי-עבודה לסוגיהם, 

 יוביל את העסק למקומות חדשים

 כמה מילים על אג'יליות, זמישות, מושג הלקוח מעולם התכנות -מחשוב,

תחום בו ההבנה כי תהליך היצירה בעולם תחרותי דינמי

 עם שחקנים רבים זהו תהליך ספירלי ומתפתח המכיר באילוצי השדה

תחום זה הושאל בשנים האחרונות על העולם העסקי ניהולי בחברות  ועסקים

 לתחום מספר כללי מפתח  אשר נוסחו במהלך השנים לאור ההתמודדות בעולם התוכנה

להלן מספר עקרונות בעולם האג'ילי

אנו חושפים דרכים טובות יותר לפיתוח תוכנה

תוך עבודה ועזרה לאחרים. אלו הם ערכינו ועקרונותינו.

 

אנו מעדיפים

אנשים ויחסי גומלין על פני תהליכים וכלים=     

תוכנה עובדת על פני תיעוד מפורט=     

שיתוף פעולה עם הלקוחות על פני משא ומתן חוזי=     

תגובה לשינויים על פני מעקב אחרי התוכנית=     

אג’ייל היא מתודולגיית פיתוח המתמקדת בשיפור היכולת של הצוות לספק תוצרים

במהירות ולהגיב לדרישות העולות תוך כדי הפיתוח. יש לה חמישה יתרונות

 סינכרון בין צוותים

  צוותים אג’יליים הם הטרוגנים טכנולוגית

(cross functional) ומסוגלים לפתח יחד (ללא תלות חיצונית) יכולת מקצה לקצה במוצר, על ידי עבודה במקביל ובאופן מסונכרן על בסיס יומי 

זאת בניגוד לצוותים הומוגניים טכנולוגית ,היוצרים תלות בין הצוותים

 שיתוף ידע ומניעת צווארי בקבוק

  בצוותים אג’יליים מעודדים רכישת יכולות מגוונות ושיתוף ידע בצוות לגבי כל משימות הפיתוח.

 

אספקה של תוכנה עובדת באופן תדיר

 בפיתוח אג’ילי תוכנה עובדת נבנית בפרקי זמן קצרים תוכנה עובדת היא יחידת המידה העיקרית להתקדמות 

 אמיתית בפיתוח

 המטרה העליונה היא לספק מוקדם ובאופן רציף ככל האפשר תוכנה בעלת

ללקוח.

 

שיפור מתמיד  - קאיזן 

כל כמה שבועות הצוות מתכנס, בוחן את הפעילות של פרק הזמן האחרון וחושב על דרכים שיהפכו אותו לאפקטיבי יותר. כך הצוות משפר את תפקודו תוך כדי הפרויקט

 

גילוי מוקדם של בעיות וטיפול מהיר בהן

באג’ייל מאמינים שהדרך האפקטיבית והמספקת ביותר לשיתוף מידע בקבוצת הפיתוח -. דו שיח רציף ומתמשך בין אנשי הצוות עוזר לגילוי מוקדם של בעיות התוכנה, וגילוי מוקדם של בעיות מוביל כמובן לטיפול מהיר 

צעדים

מרכז ליעוץ ופיתוח ארגוני ועסקי

כל הזכויות שמורות.  הוקם ב 1996