Desk

הסיפור של צעדים

ניסיון רב שנים

ראשיתו בעולם השינויים והפיתוחים הטכנולוגיים הממוחשבים שהשפיעו על תהליכי עבודה, ארגון, כלים, שיטות ומבנים ארגוניים יחד עם אחי ברוך ז"ל לפני כשני עשורים פעלתי רבות בתחום זה

המשכו בתהליכי שינוי המחוללים מצויינות 

דהיינו תהליך ספירלי המשביח את עצמו

בדרך צותית נלמדת לאורך זמן נשען על תפיסת עולם

הקאיזן (kaizen)

לאורך השנים פעלתי ופעלנו

עם מאות מנהלים במגוון תחומים במשק הישראלי

 מנהלים רבים נהנו

משיפור וטיוב הארגון או העסק התמודדו והצליחו 

לצאת ממשבר ארגוני, לצאת ממשבר עסקי

לטפח תהליכי שינוי ספירליים

לעודד מוטיבציה, לצמצם מאוד את רמת העדרויות

ונטישת כ"א, צמצום בחווית השחיקה האישית

שיפור השרות והמכירה, שיפור המו"פ המותאם ללקוח

דהיינו חיבור בין איש המכירות לבין צוותי הפיתוח

וכמובן לאחר מספר חודשים גם שורת הרווח הראתה שיפור

​​ כבעלים, אני נאמנה,  מזה עשורים ללמידה מתמדת

 באקדמיהMA 

קורסים מקצועיים EFQM

הנחיית קבוצות 

נאמנה לעולם ערכים ולאתיקה מקצועית של

 האיגוד הישראלי לאיכות 

חברה ומומחית איכות בכירה

יועצת-חונכת עסקית מט"י 6470

 חברת הנהלת איגוד היועצים הארגוניים איפ"א -פ.א.י

כיום ומזה כשני עשורים

&

מובילת קבוצות יועצים עמיתים בכל הארץ

לאורך השנים וכיום אני שותפה באהבה

לבניית מיזמים בשיתוף עמיתים יועצים

כיום עם שתי קבוצות יועצים בתחומים הקרובים לליבי.

אוהבת וחובבת

 מדע וטכנולוגיה, מוסיקה וריקוד

בתי קפה ואנשים

ים וטיולי נוף, צילום, ספרות

את המשפחה, החברים

והלקוחות שלי :)

ומאמינה כי כולנו רקמה אנושית אחת