top of page

איך ומה יצליח לי

מכירים את זה שרגע נהיה שקט מסביב ופתאום אתם מבינים שהרעש הוא בראש פנימה? המחשבות עושות רעש מטורף, ולרגע נהיה שקט, רק אז מצליחים לשמוע את ההמולה הרועשת בראש.


רעש המחשבות הללו מגיע, תמיד, כשיש שאלה, בעיה , צומת, צורך בהחלטה קשה אולי מאתגרת. הרעש הזה הוא אין סופי ולא מופרד למילים או משפטים ושאלות, זה הוא רעש שמעורר תגובות פיסיולוגיות, אך לא שמים לב להן, יש אומרים שיציאה לחופשה משקיטה, מרגיעה את הרעש, לעיתים אכן כן כך קורה, לרוב זו הפוגה קלה.


מאי היתה רגע לפני בחירת מסלול לימודים, האפשריויות שלה היו מגוונות, הבחירות עוגנו סביב ההצלחות והאהבות שלה בשילוב ניתוח העתיד המקצועי. ברגע שנוצרו שלושה תחומים ממוקדים לבחירה ולוז לבצוע, אז חלה רגיעה והתארגנות לפעולות נדרשות ליישום.


אל תישארו לבד, יש המון הזדמנויות, לא מנוצלות מסביב לסייע ולתמוך, בסביבה הקרובה. ואם נדרש איש מקצוע חפשו טכניקות אימון, כי הן מתאפיינות במיקוד, הן קיצרות טווח, מסייעות נקודתית, להשיג את השקט מחדש, מסייעות בבחירה נכונה ובמענה לגורם שיצר את אי השקט.

bottom of page