top of page

אימון מוחי, נוירופידבק, לשיפור הקשב בנתניה

נוירופידבק - הוא תת תחום של הביופידבק, ובדומה לו, גם הוא שיטת אימון מוכחת ומוכרת מזה עשרות שנות מחקר. השיטה בביופידבק מאפשרת תרגול ממוחשב, לצורך השגת שליטה אישית על מדדים פיזיולוגיים נוירולוגיים אצל המתאמן. בנוירופידבק השיטה ממוקדת אך ורק באימון הקשב והריכוז אצל הילד או המבוגר.


הוכח במהלך עשרות השנים האחרונות, כי יש ערך רב למתרגל בביופידבק ובנוירופידבק לשיפור תסמינים אישיים שמפריעים את מהלך החיים, האימון מאפשר הכרות עצמית מעמיקה תוך כדי תרגול לשליטה והשגת איכות חיים טובה.


אימון נוירופידבק עד לפני שנים ספורות, היה יקר וחבוי במעבדות ייחודיות שהציבור לא הכיר. תודות לפיתוח ישראלי חדשני, בשנים האחרונות, בודדו רק את נקודות הקלט לקריאת גלי EEG הממוקדים במצח האדם, והן נקודות הקשב והריכוז ולהן פיתחו כלי עזר. עד כה הנוירופידבק כלל כובע חיישנים רחב מטרות אך במהלך השנים האחרונות נבנתה מערכת תרגול ייעודית ויחודית המנגישה ותומכת באימון למאובחני הפרעת קשב ריכוז והיפאקטיביות ADHD.


נוירופידבק להפרעת קשב, המערכת בנויה מקשת ראש, הכוללת שלושה חיישנים קוראים בלבד. הפעילות היא משחקית כמו רבים ממשחקי המחשב המוכרים, בתוספת מערכת תומכת העוקבת ומאתגרת את המתאמן. המשחקים מופעלים על ידי יכולת המוח בלבד, ללא עכבר או מקלדת. התהליך המשחקי מחייב את המתאמן ללמוד לשמור על רגיעה, קשב וריכוז לאורך התרגול ולהתנתק מהמסחים השונים בסביבה ואצלו במחשבות. לאחר מספר פעמים מתחיל המתאמן לזהות כי השליטה האישית שלו הולכת וגוברת ולבטוח ביכולתו. החוויה היא מרגשת מדהימה וכייפית.


אימון נוירופידבק, לאחר תום סט האימונים הנדרש, יהיה סיכוי רב שהיכולת הקשבית תשתפר וחלק ממאפיני קשיי הקשב והריכוז יוקלו, בסביבות החיים של הילד, המתבגר או המבוגר. ההקלה עשויה להשפיע על העולם האישי, לימודי, חברתי, בסביבות החיים השונות של המתרגל, כמו התארגנות בוקר, זכירת פרטים ומשימות, התארגנות בזמן, ניווט טוב יותר לסיים משימות ועוד.


אימון מוחי , הפרעת קשב, כפי שהביופידבק, קורא בלבד, כך גם פועל הנוירופידבק. המערכת מאושרת משרד החינוך, בטוחה ומבוטחת, איננה פולשנית, קוראת את הפעילות של גלי המוח ומתורגמת לפעולה משחקית המגיבה ליכולת הקשבית האישית של המתאמן. הפעילות היא אודיו ויזואלית התומכת במתאמנים בטווח גילאים 8 עד 128 ובהשואה לאמצעים אחרים, האימון מגלה הצלחות הדומות להצלחות של אמצעים אחרים וביתרון חשוב, שימור יכולת הקשב והריכוז לאורך שנים.


האימון הוא חדר כושר למוח, מהנה, חוויתי, מוכח מחקרית, והוא כלי לחיים.


למידע נוסף ויצירת קשרbottom of page