top of page

אימון אישי בשילוב נוירופידבק

נוירופידבק - הוא תת תחום של הביופידבק, ובדומה לו, גם הוא שיטת אימון מוכחת ומוכרת מזה עשרות שנות מחקר, כזו המאפשרת תרגול ממוחשב, לצורך השגת שליטה אישית על מדדים פיזיולוגיים נוירולוגיים אצל המתאמן, אתייחס כאן לנוירופידבק הממוקד אך ורק באימון הקשב והריכוז.


עד לפני שנים ספורות, האימון נוירופידבק היה יקר וחבוי במעבדות ייחודיות שהציבור לא הכיר. תודות לפיתוח ישראלי חדשני, בשנים האחרונות, בודדו רק את נקודות הקלט לקריאת גלי EEG הממוקדים בקשב וריכוז, המצויים במצח המתאמן. במהלך השנים האחרונות נבנתה מערכת תרגול התומכת באימון ייעודי למאובחני הפרעת קשב ריכוז והיפאקטיביות ADHD.


המערכת בנויה מקשת ראש, הכוללת שלושה חיישנים, קוראים בלבד. הפעילות היא משחקית כמו רבים ממשחקי המחשב המוכרים, בתוספת מערכת תומכת העוקבת ואתגרת את המתאמן.המשחקים מופעלים על ידי יכולת הריכוז בלבד, ללא עכבר או מקלדת. התהליך המשחקי מחייב את המתאמן ללמוד לשמור על רגיעה, קשב וריכוז לאורך התרגול. לאחר מספר פעמים מתחיל המתאמן לראות שליטה הולכת וגוברת ביכולתו.


לאחר תום סט האימונים הנדרש, יהיה סיכוי טוב שהיכולת הקשבית תשתפר וחלק ממאפיני קשיי הקשב והריכוז יוקלו, בסביבות החיים של הילד, המתבגר או המבוגר. ההקלה עשויה להשפיע על עולמם האישי, לימודי, חברתי, בסביבות החיים השונות של המתרגל.


כפי שהביופידבק, קורא בלבד, כך גם פועל הנוירופידבק. המערכת בטוחה, איננה פולשנית, קוראת את הפעילות של גלי המוח ומתורגמת מתמטית, לפעולה משחקית המגיבה ליכולת הקשבית האישית של המתאמן.


הפעילות היא אודיו ויזואלית התומכת במתאמנים בטווח גילאים 8 עד 128 ובהשואה לאמצעים אחרים, האימון מגלה הצלחות הדומות להצלחות של אמצעים אחרים וביתרון חשוב, שימור היכולת לאורך זמן.


האימון הוא חדר כושר למוח, מהנה, חוויתי, מוכח מחקרית, והוא כלי לחיים.bottom of page