top of page

אימון נוירופידבק בבית הספר לילדי הקשב


נוירופידבק - הוא תת תחום של הביופידבק, ובדומה לו, גם הוא שיטת אימון מוכחת ומוכרת מזה עשרות שנות מחקר. השיטה בנוירופידבק שבו אני דנה כאן הנה שיטת אימון הממוקדת אך ורק באימון הקשב והריכוז אצל הילד והמבוגר.


הוכח במהלך עשרות השנים האחרונות, כי יש ערך רב למתרגל בביופידבק ובנוירופידבק לשיפור תסמינים אישיים שמפריעים את מהלך החיים, האימון מאפשר הכרות עצמית מעמיקה תוך כדי תרגול לשליטה והשגת איכות חיים וקשב טובים יותר.


אימון נוירופידבק, עד לפני שנים ספורות, היה חבוי במעבדות מחקר וטיפול שהציבור לא הכיר. תודות לפיתוח ישראלי חדשני, בשנים האחרונות, פיתחו שיטה לקריאת גלי EEG הממוקדים במצח, והן נקודות הקשב והריכוז ולהן פיתחו כלי תרגול ממוחשבים ומשחקיים עבור ילדי ואנשי ADHD.


אימון מוחי במערכת הנוירופידבק בנויה מקשת ראש, הכוללת שלושה חיישנים קוראים בלבד. הפעילות היא משחקית כמו רבים ממשחקי המחשב המוכרים, בתוספת מערכת תומכת המאתגרת את המתאמן. המשחקים מופעלים על ידי יכולת המוח בלבד, ללא עכבר או מקלדת.


התהליך המשחקי מחייב את המתאמן ללמוד לשמור על קשב וריכוז לאורך התרגול. לאחר מספר פעמים מתחיל המתאמן לזהות כי השליטה האישית שלו הולכת וגוברת ולבטוח ביכולתו.


החוויה היא מרגשת מדהימה וכייפית.

סט האימונים נדרש לרוב 30 אימונים יש סיכוי רב שהיכולת הקשבית תשתפר וחלק ממאפיני קשיי הקשב והריכוז יוקלו, בסביבות החיים של הילד.


אימון נוירופידבק ייעודי בבית הספר, מאושר משרד החינוך יכול להשיג הקלה העשויה להשפיע על עולמו האישי, לימודי, חברתי, כמו התארגנות בוקר, זכירת פרטים ומשימות, ניהול מטלות והתארגנות בזמן ועוד.


אישור התוכנית במשרד החינוך יכול להביא את האימון נוירופידבק אל תוך יום הלימודים בבית הספר ולאפשר אימון לכל הילדים שאובחנו ADHD ולהקל עליהם.


האימון הוא חדר כושר למוח, מהנה, חוויתי, מוכח מחקרית, והוא כלי לחיים.


צעדים להצלחה| מירי להק| אימון הקשב כדי להיות מצוין

Commentaires


bottom of page