top of page

האם אימון אישי יסייע לך להיות עשיר?

רוצה להיות עשיר? מחקרים מציגים מסקנות מענינות, שאנשים המחזיקים ומבטאים רגשות חיוביים, יכולים לקדם שיטות ניהול וניהול כספי טובות יותר. אז מה ההבדל? מילים מבטאות רגשות והן יכולות להוביל אל העושר בחוויות אנושיות ובממון. ההמלצות מעניינות מאוד.

חוקרים עקבו אחר מנעד הרגשות החיובים והביטויי המילולי שלהן בקרב מנהלים ומנהיגים, נמצא שאנשים המציגים אמירות והתנהגות חיוביות כמו היותם נלהבים, פעילים, קשובים, מחוייבים, מלאי השראה ותקווה, בהירים בעריכהם ודעותיהם, נחושים להצליח, מצליחים לקדם עצמם מנהיגותית וכלכלית.

מצאו, שאנשים חיוביים, מצליחים לשמור ולקדם את הקשרים הבין אישיים שלהם טוב יותר. אם תתבוננו בהם היטב תראו אותם מוקפים באנשים, לרוב קשובים, מאירי פנים, מנסחים עצמם בבהירות, בעלי מנוע פנימי להצליח, מוכנות וסקרנות, בעלי תובנות עצמיות ואוצר מילים המבטא בהירות. הם ימנעו מלהשתמש במילים כמו אני חייב, אולי, ייתכן, מקווה, אולי יתאפשר לי וכד', אלו מילים שעדיף להימנע מהן. השימוש במילים בהירות וחיוביות מאפשרות לאנשים לסמוך עליך, להיות לדמות מובילה ומנהיגה.

העושר והביסוס הכלכלי, מבטא גם הוא את הגישה החיובית בעת קבלת החלטות ובתכנון הכלכלי. אז מה המסקנה? הדרך החיובית תביא לכם תועלות בכל מקום.


bottom of page