top of page

טסט אישי

חישבו על אחת מהפעולות היום יומיות שלכם, כמו הדרך שלכם לעבודה, או פעולה כל שהיא במקום העבודה. נסיט את אלומת האור של הפנס לפעולה זו, הרי כך אתם פועלים שנים, נכון? באותה דרך ואותן סט פעולות רצופות. כעת חישבו מחדש ונסו למצוא דרך אחרת שתשיג את אותה מטרה.


תנסו ליישם אותה.....אופס כאן מגיעה התנגדות, מדוע? כי זה דורש מאמץ, חשיבה, הקניית הרגל או דרך חדשה, המוח שלנו מסרב, הוא מוכן להמשיך לפעול בניוטרל ללא מאמץ וללא השקעת אנרגיה מיותרת.

מתי כן יקרה השינוי? אם לא תהיה ברירה, או אם רבים יפעלו אחרת, או אם ממש נרצה. וכשזה קורה פתאום מגלים את היתרונות והחסרונות אבל כדי שהשינוי יתפוס נצרך להשקיע ולהתרגל להרגל החדש שיהפוך להיות שלנו אוטמטי.

בכל שינוי ולו הקל ביותר, שתבחרו בו, תפעילו עליו ניסוי קל, ובידקו כמה פעמים במהלך החודש הקרוב הצלחתם ליישם אותו, אם בכלל. בידקו האם החדש תורם לכם משהו שלא היה קודם, חיובי או שלילי, כמו נוף חדש מחלון המכונית, חבר חדש לאיסוף בדרך לעבודה, פקק חדש שלא ידעתם עליו.


אתגור עצמי במשהו חדש, מגמיש את יכולת ההסתגלות לשינויים. למה? כי זה משכלל את המוח, מחייה וצובע בצבעים עזים עולם של הזדמנויות חדשות.

bottom of page