top of page

מנהלים ולמידת צוות

בבית הספר דנים רבות על למידה ומאפיניה, גם בארגונים מתרחשת למידה, זו לעיתים למידה פאסיבית, כמו פעם, שבה מדריך או מנהל מסביר והמאזינים קשובים משהו. כאן ארצה להציג את החיבור בין מנהל לצוותו המחולל למידה בארגון והרווחים הטמונים בכך.

נגדיר מה היא למידה זה הוא תהליך של רכישה, הרחבה או שיפור של ידע, הבנה, יכולת או מיומנות. היא שינוי וצמיחה, הלמידה מבוססת על התנסות ומובילה לשינוי קבוע יחסית בהתנהגות של הפרט.


בטקסונומיה של בלום. (1956), למידה מורכבת ממספר שלבים העולים בסולם וברמתם ידע, הבנה, יישום, אנליזה, סינתזה והערכה. בלמידה ראויה, רצוי שהלומד יעבור משלב לשלב על מנת לבנות את ידיעותיו. במאה ה21 לא די בכך, מוסיף פרופ' פסיג, (2000) כי כדי להגיע ללמידה ברת ערך במהפכת הידע הגל הרביעי, יש צורך ברמה נוספת, רמת ההשבחה שנמצאת מעל הניתוח והסינתזה.


מנהל המוביל את צוותו בדרכי הלמידה, חשוב שיהיה מצוי בכלי ובשלבי הלמידה, לצורך התהליך עצמו וגם על מנת להרוויח, רווח חשוב ומרכזי, גיבוש ועבודת צוות.

צוות עבודה מגובש העובד נכון יכול להיות ההבדל בין צוות מצויין (קווים מאפיינים לצוות כזה בפוסט אחר) לצוות משימה בלבד. אז אילו תהליכי למידה וצוותים אתם בונים בארגון שלכם?


bottom of page