top of page

מנהל, תפשל לפעמים

אנחנו לומדים לאהוב אנשים שמידי פעם מפשלים, יותר מאשר אנשים מושלמים בכל עת.

מדוע? כי זה עושה אותם אנושיים, זה מקרב, כמובן אם מלכתחילה, הם מוערכים על ידנו.


מחקרים מראים שאם מנהל, או עסק פישל והציג זאת בבטחון, כארוע חד פעמי וכמבוא לתיקון, לוקח אחריות ואכן מתקן, הסביבה תעריך אותו בהמשך, יותר מכזה הנוקט בגישת ההסתרה והטשטוש.


גילויי חולשה אישיים, הם אנושיים, כמובן במידה והם מוערכים ומובילים מלכתחילה, מאפשרים למנהיגות להיות חלק מהקבוצה, אנושיים, גורמים לכלל החברים ללמוד, להיות כנים ולצמוח. גלויי הקרבה באי מושלמות היא אותנטית, מאפשרת לצוות להתפתח בתהליך ההתגבשות לקבוצה אותנטית, עובדת וצומחת אישית ומקצועית. ומצמצם עבור המנהל חלק ממאפיני הניהול הקשים שהם הבדידות והסטרס המוכרים.

bottom of page