top of page

הפרעת קשב, ADHD, ניתן לסייע

רבים מנסים למצוא מענה המסייע לילדי ואנשי הקשב, נבדקו כיוונים רבים ובשנים האחרונות ההורים מחפשים עוד מענים בנוסף או כתחליף לטיפול התרופתי המוכר. בפוסט זה ברצוני להציג מענה חדש ישן , אימון כושא למוח בשיטת הנוירופידבק כבן לביופידבק המוכר כיום לרבים. הילדים קוראים לאימון "נותנים כוח למוח".


משנות השבעים האימון בנוירופידבק הפך להיות אט אט מוכר ומקובל ברחבי המדינות המערביות. האימון מאפשר תרגול המוח באופן המלמד אותו להיות במצבי הקשב והריכוז כנדרש. ראו כתבה משנת 2009 בגלובס בנושא שמראיין מספר מומחים שהחלו את תהליך האימון טיפול בארץ. במהלך העשורים האחרונים השתלב הביופידבק במערך קופות החולים כמענה אישי לתרגול שליטה במדדים ומאפיינים ביולוגיים פיזיולוגיים.


הנוירופידבק היה חבוי במעבדות מחקר, יקר, ומסורבל לתזוזה. לכן הציבור לא הכיר אותו, מלבד אנשי מקצוע העוסקים בכך. כיום השיטות והכלים שוכללו והפכו להיות ניידים, זולים יותר,זמינים תוך נוחות וממוקדות במטרה אחת מרכזית לשפור את הקשב והריכוז. המערכת אומצה על משרד החינוך לאימון בבתי ספר תחת תוכנית 17402.


האימון האישי הוא תהליך מחייב התמדה, שת"פ ורצון של המתאמן. לכן לרוב מתחילים מגיל 8 ומעלה. חברת מוח מצויין , בה אני מאמנת רשומה, יצרה פרטוקול אימון המותאם אישית למתאמן, כך שבמהלך האימון בכל 15 שניות חלה התאמה ואתגור מוח המתאמן. הערכה קלה ונוחה לתרגול עם וללא טיפול תרופתי. הערכה מהווה חלק מהאימון אותו אני מציעה ללקוח לרכישת איכות חיים בוגרת בסביבת הקשב והריכוז תחת ראייה הוליסטית ת.ת.ת.ת.


במהלך העשורים האחרונים, מאמצע המאה הקודמת, נבחן הנוירופידבק בבדיקות מגוונות ונמצא יעיל הצלחה ל כשמונים אחוז, בהיבטים המצביעים ומאפיינים את קשיי הקשב והריכוז, כמו שיפור יכולת התארגנות בזמן, מוכנות טובה יותר לבצוע משימות וסיומן, שיפור המוטיבציה לבצוע עצמי של משימות, מיתון אימפולסיביות, שיפור במאפיני קשיי השינה האופייניים.


הרחבת קריאה :)

מאמר המצביע על מבחני יעילות ותוצאותיהם, של אימון נוירופידבק משנת 2009

ראו מחקר מעקב שבוצע לאימון נוירופידבק בית ספרי, משנת 2014

מאמר העוקב אחר שינויים בתחום מדדי השינה משנת 2019
bottom of page