top of page

איך אפשר לבנות חוסן במשפחת קשב?

מהו חוסן?


זו היכולת לבצע היערכות והכנה מקדימה לפני הארוע, כחלק מתפיסת המהות של היערכות לחוסן. אחת השאלות המרכזיות העולות בבניית היערכות לחוסן היא "מה יקרה אם" לתרחישים שונים. כל מדינה ארגון ומשפחה נדרשים לשאול עצמם, מה יקרה אם..... ולהערך. תרחישים בלתי סבירים (גם בלתי סבירים לחלוטין), סבירים, ידועים מהעבר שעלולים לשוב.


מקובל לומר שזו היכולת לצלוח משבר ומצוקה בסדרי גודל משתנים באופן המחזיר את הארגון או מדינה הנפגע.ים לחיים תקינים מאוזנים במהירות האפשרית, מהווים את הבסיס לחוסן.


חוסן של קהילה, מדינה או ארגון גם הוא חלק מלקחי המלחמות בארץ ובעולם, (מלחמה, מגפה, שביתות, ארועי אקלים וכד'). ראינו כי בעת משבר ניזוקים אמצעי ייצור, מזון, אנרגיה, מענים רפואים, חומרי גלם לתעשייה לייצור ושינוע של מוצרים בסיסיים. כדי לייצר חוסן להמשך פעילות יש להשקיע מאמצים רבים לבניית מענה מגוון שיכול לספק את הדרישות הצפויות ולהיות חסין בעצמו.


אצלנו כאנשים פרטיים, מרבית הניתוחים בנושא מדברים על חוסן במובן הפסיכולוגי ובמובן הכלכלי. שניהם מאוד מאוד חשובים, יש להוסיף לחוסן הנדרש גם את היסודות האנושיים בבסיס של פירמידת מאסלאו שהם הצרכים הפיזיולוגיים, ביטחון פיזי, תזונתי, קיומי שיכולים לערר את היסודות הקיומיים.


חוסן ניתן לבדיקה ע"י השאלות הפשוטות: כמו מה יתן לי כוח? (כלים ומקורות תומכים)

ומה יקח ממני כוח? (קשיים).

התשובות הן כמובן אישיות ותלויות מצב.


מקובל לומר שלמידה, ידע, היערכות, אמונות וערכים כמו גם תרגול ושכלול יכולות התגובה, הם בסיס להסתגלות שלנו לסביבה המשתנה במהירות.

אלה בונים את הביטחון בפעולה ובתגובה בעת הצורך, ביעילות ובמינימום בלבול, כההכנה לפני קרות ארוע.


בעת ארוע ולאורך כל תהליך ההתמודוות יש להפנות את תשומת הלב לכוחות, יכולות ואמונות שהם היבטים נוספים המאפשרים להיטען בכוחות מחודשים למען יציאה וצמיחה אישית מהמשבר.


על מנת לדעת לנווט בסטואציה שונה וחריגה, נדרש להיות גמישים, יצירתיים, אופטימיים ולהסתכל על הסביבה מחדש, להתאים את ההתנהלות האישית והעסקית למצב השונה.


ניתן לבנות חוסן אישי ומשפחתי על ידי מספר פעולות המכוונות מראש למטרה זו. חוסן כלכלי על ידי בניית משאבים כלכליים לשעת חרום, שימור והרחבה של קהילה וחברים תומכים בחיים בכלל ומצבי משבר, הכנת סביבה שמאפשרת תנועה והחלצות מהירה בקרות ארוע . כך גם ארגונים בונים את עצמם מראש לסיטואציות לא שפויות.


באוכלוסיותבהן הפרטים המשפחות קהילות ובכלל מצליחים לבנות לעצמם מערך התנהגויות הבונות חוסן אז כמובן הסיכויים גדלים כאשר כולם מפגינים יכולות להתמודדות מיטבית.


כאשר הארוע אינו אישי אלא רחב מימדים, יתכן ותתגלה דמות מובילה, מנהיגה, שיכולה להגיב ולנווט באומץ ובבהירות, תסייע לגבש מחדש כיוונים ותשובות לשאלות מהותיות, ביושרה ובביטחון של מנהיג שטעון באנרגיה של מסוגלות להצליח ולהתמודד עם האתגר שנחת על הכלל.


צעדים להצלחה | המרכז לאימון הקשבbottom of page