top of page

קשב בעת משבר

יצירתיות וקשב בעת משברים היא כמעט הבית המוכר, זו ההזדמנות של אנשי הקשב.

כלל האוכלוסיה הולך לאיבוד במצבי אי ודאות, כולם מאבדים את הקשב את היכולת לנווט, אבל אנשי הקשב פורחים כי יש להם את היכולת לתמרן ולהצליח במצבי אי וודאות.

בשבטים נידחים הם המנהיגים. שם אין סיוע ממשלתי בעת משבר, למרות שהוא טוב לאין ערוך מאשר בשנים עברו, אך עדיין חשיבה יצירתית וחדשנות הם עוגן טוב להתחיל איתו את המחשבה בדבר היציאה העסקית מהמשבר ושם חפשו ותמצאו את אנשי הקשב כי הם יכולים.


משבר המלחמה-השבתה במשק מגלם בתוכו את השבר ואת ההזדמנויות לצמיחה מחודשת. ניסיונות העבר האישיים והעסקיים הן התנסויות ומהם ניתן ללמוד כדי להצליח טוב יותר בעתיד.


להלן מספר טיפים ומחשבות עסקיות ארגוניות, היכולות להאיר עבורכם בעלי העסקים הזעירים, הקטנים והבינוניים את הכיוונים האפשריים.


לשלב אנשים יצירתיים רעיונאיים רבים מהם הם אנשי קשב, כן הם יכולים להמריא ולהוסיף אפשרויות לסיעור המוחות, לבנות צוות מגוון באמת ( לקריאה) עם אנשים ונשים המייצגים כיווני חשיבה מגוונים, סביב שאלה אחת מרכזית ומטרידה.


לשוחח ולתקשר, למרות הקושי, הכאב, הבהלה, השיח יסייע לכם לדובב את תהליך ההחלמה וההתפתחות העתידי, שוחחו עם כל מי שפעל ופועל עמכם, חברי צוות, חברי הנהלה, עובדי החברה, ספקים, קונים, לקוחות שהתעניינו ועברו הלאה, רשתות, שוחחו ושאלו שאלות, על מנת לאפשר רעיונות וכיוונים חדשים לצוץ.


היו נדיבים, תנו ערך לכלל השותפים שלכם, גם אם העסק סגור עדיין, ניתן לסייע ע"י תרומת ידע, סיוע קל מרחוק, פתיחת ערוץ התייעצות בתחומכם, מוקד סיוע טלפוני.


שוחחו ובחנו אפשרויות ליצירת שיתופי פעולה, עם עמיתים משלימים או עמיתים מקבילים על מנת לחדור לשווקים חדשים או מכרזים.


אז שיהיה בהצלחה.


Comentários


bottom of page