top of page

להיות איש קשב יצירתי

רבים מאיתנו במיוחד אנשי הקשב החביבים, אולי לא יודעים, אך הם יצירתיים, מאוד, עמוסים ברעיונות ומחשבות.

בהינתן התנאים המתאימים היצירתיות פורצת.


אם כך מדוע היא לא נראית בסביבה יותר? כי היצירתיות המולדת מתביישת, כן אנשים רבים ממעטים לגלות פן זה בשל יסודות הפרעת הקשב ותחושה של אולי זה לא כזה שווה הנובע מדימוי עצמי בביה"ס שלא עודד את היצירתיות.

הפגיעה בדימוי העצמי במהלך שתים עשרה שנות הלמידה בבית הספר פגעה ביכולת ובביטחון של היצירתיות הברוכה.


אז מהי היצירתיות בחיי העבודה?

יצירתיות היא יכולת אישית להעלות רעיונות מקוריים לפתרון או מענה לצורך כל שהוא. חדשנות היא היישום של הרעיונות היצירתיים שנולדו, יזמות היא זיהוי הצורך ונקיטת מהלכים למתן מענה לצורך שזוהה.


היצירתיות היא נכס יקר, מנהלים בעלי מאפייני ADHD, היצירתיות, היא חלק ממי שהם, וזו יכולה להיות רבת ערך לתפקידם. לרוב לא מתאפשר להם, מסיבות מבניות רבות, לבטא אותה, ובכך, הם ובעלי העסקים והארגונים מפסידים.

יצירתיות, בדרך כלל פורצת כאשר המוח רגוע ונח, אז הדמיון פועל חופשי. מרבית הזמן בארגונים אין המוח במנוחה ואין מקום לדמיונות (ואם יש אנשים כאלו הם מפוטרים). רוב הזמן הארגוני מתאפיין בלחץ והוא חלק מאורח החיים.

להיות יצירתי, משמע לאפשר להיות, זמן לא ידוע, במשחק עם האתגר, ללא חשש.


בארגונים המאפשרים מרחבים כאלה מעודדים גם מפגשי שיח עם בעלי תחומים מגוונים, כך נוצרות ההזדמנויות. בארגוני הייטק זה אופייני אך מה קורה בארגוני התעשייה? גם בה נדרשת יצירתיות.אתרו את אנשי הקשב הם יעזרו לכם לפרוץ את חומת היצירתיות כי משם אפשר להתחדש ליזום ולהרוויח כסף.צעדים להצלחה| מירי להק| אימון הקשב כדי להיות מצוין

Comments


bottom of page