top of page

צוותי שיפור - מצוינות ומוטיבציה

במפעל ייצור, הפסיקו מזמן לטאטא את הרצפה בשל האבק הרב והמזוהם שעלה לאויר, אז הם עברו לשטיפה עם המון מים בכל מספר שעות. כך פעלו שנים, אך בשל הוראות הבטיחות והגנת הסביבה הנוכחים, חייבו אותם להפעיל מהלך לשינוי תהליך הניקוי שבו היו רגילים ברצפת היצור.


בלית ברירה נדרשו לתהליך חשיבה חדש. הם התלבטו המון זמן אך כמויות המים עלו כל הזמן עד שהיו בלתי הגיוניות וסיכנו את משאבי המים האזוריים. הגיעה השעה והחליטו להתמודד עם האתגר.


לצורך כך הוקם צוות חשיבה לבחינת הנושא. לאחר עבודה רבה ולימוד, הם שמחו לסיים תהליך פיתוח שלכאורה היה שולי - תהליך ניקוי שגרתי, אך חשוב ומרכזי בעבודתם.


הם מצאו שתי שיטות חדשות לניקוי שהיו חסכוניות ויעילות יותר. השיטות הוצעו נבדקו ונוסו. הודגמו והוצעו להנהלה.

התקבלה החלטה לאמץ אחת מהן. וזו דרשה הדרכה עי חברי הצוות שידריכו את שאר אנשי רצפת היצור בקומה.


הם עמדו במעגל ושרו בשמחה, שמונה עמיתים במקום עבודה אחד, לא, זה לא היה יום הולדת ,זו היתה שמחת ההצלחה, כי כרגע התבשרו כי הצעתם אושרה, ומניסיון קודם, המשמעות היא שבקרוב, סדר יומם יהיה מגוון יותר והם יזכו להערכה והוקרה מכל אנשי הארגון ובמיוחד מאנשי הקומה הראשונה שבה הם פועלים בשגרה היומית שלהם.


בקרוב הם יצאו להדרכות אצל השכנים כדי ליישם את השיטה שאושרה ושהם עמלו עליה ופיתחו.


נקפוץ לרגע לעולם התאורטי שאותו פגשת בעת הלימודים על מוטיבציה ותגמול.


במסגרת לימודיך בטוח פגשת את הנושא התגמול והשפעתו על המוטיבציה. בטוח דנתם בהבדלים בין סוגי תגמול למינהם והשפעתם על המוטיבציה האישית הארגונית והקבוצתית. לא אכתוב על זה שוב. הפעם אני רוצה להאיר את ההיבט הרך המוטיבציוני שקשור עם תגמול שאיננו כלכלי.


היבט ההכרה והערכה כחלק מעולם התגמול והמוטיבציה. בניית תהליכים בעלי משמעות לאורך ולרוחב הארגון להשגת שיפור, ייעול, אפקטיביות ומצויינות הם בעלי חשיבות רבה עבור כול האנשים בארגון מהצוות ההוגה שמתמודד עם האתגר ועד מערך ארגוני מגוון שנהנה מפירות השיפור. כל תהליך כזה הוא בעל משמעות רבה.אז מה קרה כאן?

צוות שיפור נבנה מרצפת הייצור שכלל אנשים יצירתיים ומנוסים (חלקם אנשי קשב) שנבחרו מכל חלקי הארגון ומהקומה הראשונה קומת הייצור. הוצגה בפניהם הבעייה, התקנות והנתונים. נשלחו לחשיבה וללמידת הנושא.

לאחר תהליך בן מספר מפגשים בהם הנושא עובד ונהגו רעיונות עלו לגמר שתי הצעות מובילות ומוסכמות.

הצות ניסה את שתיהן ובדק אותן שיפר דייק והכין אותן להצגה כהצעה.


שתי ההצעות הוגשו להנהלה עי הצוות וזו אישרה אחת מהן.


הצוות יוביל את תהליך השינוי בקרב חבריו עד ליישומו המלא. זו היתה הסיבה לצהלה. הם ידווחו להנהלה כי התהליך הוטמע שלב א', בתום חודש שהוקצאה לצורך כך. בחודש זה יבצעו את כל השלבים עד להשלמת התהליך.


והשמחה כעת היא תחושת התגמול על ההכרה ביכולתם לפתח ולפצח אתגר שהעיק על העבודה היום יומית, ולהדריך את חבריהם במהלך חשוב שבו התלבטו רבות. בחודש הקרוב היום יום שלהם יהי שונה, הם יזכו להכרה והערכה רחבה ביכולתם האישית והמקצועית.


חישבו לרגע על המושגים תגמול ומוטיבציה בהקשר זה. התגמול אינו כלכלי כמקובל, והמוטיבציה תשמר בליבם לצוות הבא שיבנה בנושא אחר ומאתגר ולא תעלם לאחר זמן מה כמקובל בגמול כספי. כמו כן היכולת של אנשי הקשב להיות משמעותיים ביכולתם הגבוהה והיצירתית מסייעת להם אישית, לצוות ולארגון להנות מיכולת מוגברת לשיפור מתמיד המוביל למצויינות.


בהצלחה :)

צעדים להצלחה|מירי להק| אימון הקשב, להיות מצוין


Comments


bottom of page