top of page

איך ליצור יצירתיות וחדשנות בצוותי שיפור?

צוות שיפור משמעותו שינוי תהליך קיים לטובת תהליך אחר המשפר, מייעל את העבודה.

כדי שנושא כל שהוא יכנס לצוות שיפור רצוי שיהיה מהותי בתהליך העבודה בעסק ובארגון, כזה שאם הוא ישופר הוא יפתור גם בעיות אחרות נלוות בסביבת ההעבודה.


לצוות שיפור חשוב לצרף אנשים שמכירים את הנושא מכל ההיבטים שלו, אנשים שחושבים בדרך חדשנית, מקורית ויצירתית שיכולים לסייע בסיעור המוחות וליצור אפשרויות ראויות לשיפור.


רבים מבין העובדים שיכולים לתרום לחשיבה כזו הם אנשי הקשב והריכוז שקל להם להיות בסטטוס היצירתי מטבעם.

חשוב שהאווירה שתבנה בצוות כזה תהיה אוירה תומכת ומאפשרת לכל שלבי התהליך להתקדם ללא שיפוטיות אופינית בחוויה הבין אישית.


מבנה צוות השיפור רצוי שיהיה מגוון, ממוקד וקטן כך שיוכל לנהל את השלבים באופן יעיל ואפקטיבי. תהליך העבודה בו חשוב ועל מוביל הצוות לנווט במיומנות את תהליכי העבודה כדי להבטיח השלמת התהליך בהצלחה הן בפן המקצועי והן בפן הבין אישי.


אז אחרי שדיברנו על למה צריך, את מי לצוות וכמה לצוות עם חשיבות למבנה הצוות והאוירה שתיווצר בו.

הנה השלבים המרכזיים בתהליך.


13 שלבים


הקמת הצוות - דהיינו שיקולים בבחירת האנשים, גודל הצוות והמנדט שיקבלו

בחירת הנושא -מבין רשימת נושאים שהגיעו לטיפולם, שיח על הנושא הבנתו, הגדרתו וחידודו הם מהותיים

ניסוח הבעייה - הניסוח חשוב מאוד הוא צריך להיות מדויק, מדיד, ותחום

איסוף נתונים- תצפיות ואיסוף מידע

גיבוש וניתוח הנתונים הבנתם ולעיתים יש להעזר באנשי מקצוע לפענוח הנתונים

איתור סיבת השורש - באמצעות כלים שונים תרשים סיבה -תוצאה (עצמות דג), ניתוח פרטו, היסטוגרמה, תרשימי זרימה, גיליונות אקסל לאיסוף נתונים, תרשימי פיזור ותרשימי בקרה.חוקרים את הנושא עד הסכמה

גיבוש פתרונות- סיעור מוחות הצעות לפיתרונות

בחירת פתרון מועדף מבוסס נתונים עלויות וגיבוש הצעה להנהלה

בניית תוכנית למימוש ראשוני והכנת הפילוט

הרצת פילוט בהילוך השוטף של העבודה ובחינת השפעת הפיתרון על תהליכים אחרים בארגון תוך איסוף מידע

קבלת אישור להרצה מלאה

הדרכה והטמעה למימוש מלא

מעקב, בקרה והערכה וחוזר חלילה


בהצלחה:)


צעדים להצלחה| מירי להק| אימון הקשב כדי להיות מצויןComments


bottom of page