top of page

קונספציה אהובתי


קונספציה אהובתי הינה תבנית חשיבתית הרואה את העולם ומאפשרת למוח שלנו, לפעול במהירות, בחיסכון ניכר של אנרגייה, היא מדוייקת לסט ההרגלים והערכים שלנו. אהבתנו לקונספציה ברורה, היא נבחנה במגוון הזדמנויות, ועושה למוח שלנו את החיים קלים. גם מאובחני הפרעת קשב ריכוז והיפאקטיביות , ADHD, סיגלו לעצמם במהלך השנים תבניות והרגלים שסייעו להם להתמודד.


כשעורכים קניות בסופר היד תוביל לרוב למוצר מוכר, מתוך הרגל, במטבח, המתכון מוכר הוא זה שנכין שוב ושוב, סדרת פעולות אישיות ידועות חוזרות בקביעות בכל בוקר, גם על נתיב אחיד בעת נסיעה לעבודה לרוב נקפיד. פעולות אוטמטיות והרגלים קבועים מאפשרים ניצול אנרגיה מיטבי במוח האדם. הפעילות השגרתית מרגיעה בחיי היום יום.

המוח צורך אצל מבוגר, כרבע מכמות האנרגיה היומית ואצל ילד צעיר כמחצית מהאנרגיה. כל פעילות שוטפת נכנסת לסט אוטמטי של פעולות לצורך חיסכון במשאב יקר זה. במשפחות בהן ישנם אנשי קשב וריכוז הדבר חושב במיוחד האוטומטים הללו מרגיעים את הבוקר.


כנדרש הצורך לשינוי פנימי או חיצוני אנו מחוייבים ליצירתיות והתמודדות אחרת, כזו שיוצאת מהקונספט ומחייבת למידה בחינה ואימוץ פעילות חדשה לבניית הרגל חדש. אוטומט חדש כזה מחייב התמדה של כעשרים ואחד יום על מנת להפוך אותו לשגרה החדשה.


לעיתים הקונספציה המובילה חוסמת וזה ברור כי לא ניתן להמשיך כך, אז נדרש לבחון אותה מחדש. הדילמות בנושא מוכרות כמו היא אהובה מאוד , קשה מאוד לשנותה, היא הוכיחה עצמה לאורך זמן, ומי יתקע ליידי כי החדש טוב ועדיף על המוכר והמוכח?

החדש המוצע מחייב שינוי השקעה ולמידה שהוא מאמץ לא קל. ממחקרי המוח במהלך עשרות שנים אחרונות, ניתן ללמוד שהמוח הוא איבר גמיש ולומד- נוירוג'נסיס. הגמישות המוחית, מאפשרת למידה ושינוי, המוח מוכן אם תתעקשו, תשננו ותתרגלו, חדר כושר למוח.
bottom of page