top of page

שינוי

עקבי סנדלי נקשו בשקט שאפף את הבניין הענק ומצופה לוחות השיש המבהיקים מוקפים בקירות לבנים. לצידי צעדה האחות, המנהלת, הנזירה, עטופה כמקובל מכף רגל ועד ראש. היא הוליכה אותי לאורך הפרוזדורים הצחורים, הארוכים והשקטים ושוחחה עימי בלחש.


אני בשמלת קיץ פרחונית וקלילה ואלי חבוק מחשב נישא, שלא הצליח להנמיך את הרטטים שעברו בגבי.


בידה הצחורה צרור מפתחות מתכת כבד עמוס ובו מפתחות שזהים זה לזה כמעט. בכל דלת שעברנו ידעה במדוייק מהו המפתח, פתחה את דלת המתכת המסורגת ונעלה מאחורינו שוב, רק קול צרור המפתחות נשמע, כך עברנו בין הפרוזדורים השונים עד למשרדי ההנהלה. ההרגשה היתה מנוגדת בין מאות התלמידים בחלל אחד והשקט המוחלט, שלא נתפס באוזן שלי שמכירה מאות בתי ספר.


שאפתי אויר והתישבנו לשיחה ראשונה חשובה, המשרד היה מואר בשמש הבוקר, מדוייק עד לפרט האחרון לצרכי המשימות. סיפרה לי המנהלת בשפה מהולת מילים ומושגים מעורבים, על המקום, ההסטוריה שלו ואילו עומסי דרישות וציפיות רוכנים עליה מהבעלות .


המקום מאכלס מעל אלף מאתיים ילדים מגיל הרך ועד סוף לימודיהם בתיכון מכל האזור והמרחב, לא האמנתי שבשקט העוטף אותנו בעת השיחה, נוכחים, פעילים וחיים מעל מאה מורים בקומות רבות בבניין ומצויים בפועל במבנה עם תלמידיהם וכיתות רבות פעילות.


יצאנו לסיור הכרות עם האנשים והארגון לאורך הקומות והאגפים.


ההקשבה הדרוכה שלי על מנת להבין להכיר וללמוד את מניעי הבקשה לפיתוח ארגוני בבית ספר פרטי, אשר על פניו כולם מרוצים בו. לכאורה המקום היה מרוצה מדרכו ארוכת השנים והמסורת, אשר הצליח בעשרות שנות קיומו לגדל מאות תלמידים בעלי הצלחות ניכרות מעל כל הממוצעים המוכרים.


אך בבית הספר החל כרסום, הוואנדליזם הרים ראש, חל קיטון במספר התלמידים, ללא סיבה דמוגרפית מהותית, הוא נחשב לבית ספר פרטי ויקר. הצוות מתקשה להתמודד ואינו מוכן לשינוי.


התהליך החל ושלבי העבודה המשותפת יצאו לדרך.


פגשתי את כולם, אט אט התחלתי בעדינות בעבודת השינוי עם הצוותים הבית ספריים, הקשר הלך והעמיק, למדתי להכיר אנשים ערכיים, מוסריים, מקצועיים, חדורי אמונה בדרכם, משקיעם את מיטבם בהצלחות הבוגרים, אך השינויים מסביב אתגרו אותם והקשו עליהם להתקדם ולהתמודד עם החדש.


אהבתי כל רגע וכל אחד מהם, ברכות נגענו בליבת הבעייה, בהנחות המוצא ובערכים שנבנו שנים רבות במסגרת תבניתית משמרת, המשמעת המוקפדת עד הקצה, השיח בין כולם היה לעיתים קרובות שיח קר, עניני ומרוחק.


המבנה הפאטריכאלי המשמר את אבני היסוד האירופאיים, בא לידי ביטוי בקרב המורים והמנהלים המובילים. כאן הזמן קפא מלכת.


עבודת ייעוץ לווי והדרכה מגוונים ורבי פנים של כשלושים חודשים מרתקים, הניבה תוצאות רצויות במספר מימדים והכנה לשינויים מיידים בפועל וגם בסיס לבחינת השינויים בעתיד.

אני מודה לכם על ההזדמנות :)Comentarios


bottom of page