top of page

מאה עובדים, מאה רעיונות חדשים

תאר לעצמך שחמישה עובדים מתגייסים לפתור בעייה באופן שונה מהפתרונות שהיו עד כה.

תאר לך שזה קורה עבור כל צורך או בעייה עם חמישה עובדים שונים כמעט בכל יום.

כמה בעיות היו נפתרות בכל פעם במהירות ובקלות לאחר שהפרקטיקה תיושם באופן חלק?

ואם מאה פעמים בשנה התכנסו בכל פעם חמישה אנשים שונים לחשוב על פתרון לצורך או בעייה? אז

מתמטית יש כאן שילוב כוחות בחזקת חמש. זה בטוח טוב יותר ממנהל בודד.


ענינית יש כאן שילוב ידע כשרון וניסיון מעולמות תוכן וחיים מגוונים, שמנהל בודד אין. צוותי שיפור אלו,

מעשית הקלו את חייך, באופן כזה שזמן רב התפנה לך למשימות מהותיות ומרכזיות.


מעשית חיי העובדים הפכו להיות עשירים ומשמעותיים יותר בארגון, ההתמודדות עם פתרון אתגרים ובעיות הרחיבה את הראיה הארגונית שלהם וסייעה להם לקחת חלק בהצעות לשינוי. ההתנגדות המוכרת לשינוי פשוט לא קיימת.

כך שלאחר שנה כזו, המנהל והעובדים יפעלו אחרת. הארגון יהיה שונה, הפעילות בו תשתפר, ויתבטא גם בהיבט הכלכלי.
bottom of page