top of page

אנשי הקשב בצוותי שיפור

תאר לעצמך שחמישה עובדים מתגייסים לפתור בעייה באופן שונה מהפתרונות שהיו עד כה.

תאר לך שזה קורה עבור כל צורך או בעייה עם חמישה עובדים שונים כמעט בכל יום.


כמה בעיות היו נפתרות בדרך חדשה מהמוכר ,בכל פעם במהירות ובקלות לאחר שהפרקטיקה תיושם באופן חלק?


ואם מאה פעמים בשנה התכנסו בכל פעם חמישה אנשים שונים לחשוב על פתרון לצורך או בעייה? אז

מתמטית יש כאן שילוב כוחות בחזקת חמש. זה בטוח טוב יותר ממנהל בודד.


ענינית יש כאן שילוב ידע כשרון וניסיון מעולמות תוכן וחיים מגוונים, שמנהל בודד איננו יכול.

צוותי שיפור אלו, מעשית יקלו את חיי המנהל, יזניקו את השיפורים והרווחיות בעסק, וגם יפנו זמן רב למשימות מהותיות ומרכזיות.


בין חמישה לעשרה אחוז מהעובדים בכל ארגון הם חדשנים ויצירתיים (אנשי הקשב והריכוז ADHD) ומלאי רעיונות לשיפור. גיוסם לצוותי שיפור על פי היכולות המקצועיות שלהם יכולה להיטיב עם הארגון ואנשיו.

צוותי שיפור מתאפינים בכך שהשיפורים והשינויים בעלי ערך רב לתהליכי העבודה ולמוצר או השרות שהארגון נותן. השינויים הללו הם ממוקדים מאוד והתנגדות להם לרוב קטנה עד לא קימת.


התמדה בבניית צוותי שיפור יכולה להניב ערך רב לעסק או לארגון. לאחר שנה של הפעלת תהליכי שיפור צוותיים הארגון יהיה שונה, הפעילות בו תשתפר, ויתבטא גם בהיבטי האקלים התרבות וכמובן בשורת הרווח שחשובה כשלעצמה.צעדים להצלחה המרכז לאימון הקשב


bottom of page